خدمات ویژه گروه صنعتی ایران خودرو به نیروهای مسلحبا تفاهم گرفته شده میان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و شرکت «امدادخودرو ایران»، از این رو کارت حکمت می‌برد علاوه بر این، از خدمات امداد خودرویی شرکت امدادخودروایران در هر ساعت از شبانه روز استفاده می‌کند.