خشم روسیه از جاسوسی آمریکا و تاثیر مثبت بر انسان


به گزارش ایران اکونومیست و به روایت آلبرت کوچویی گوینده پیشکسوت، مهم ترین عناوین خبری روزنامه های امروز جهان – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه – به شرح زیر است:

اتحاد ایرلند

خشم روسیه از جاسوسی آمریکا و تاثیر مثبت بر انسان

روزنامه های انگلیسی به تمامی از پیروزی «شین فین» در انتخابات ایرلند شمالی می‌گویند، آنچه را که برای انگلیس هراس یکپارچه دو ایرلند می‌دهد.

گاردین هم نوشت: شین فین بزرگ‌ترین حزب در ایرلند شمالی شد و رهبر آن بانو ماری لو مک دانالد، هراس از اتحاد بزرگ دو ایرلند را به انگلیس می‌دهد. ایرلندی ها پیروزی شیرین « «شین فین» را جشن گرفتند. عمری آن ها در انتظار چنین روزی بودند، اکنون ایرلند شمالی رو به سوی ایجاد بحران سیاسی گذاشته شده است رو به اتحاد دو ایرلند.

لوموند هم اینگونه تیتر زد: انتخابات تاریخی برای همه ایرلند. پیروزی حزب ملی‌گرای ایرلند «شین فین» در انتخابات مجلس آرا این را می‌گویند.

وعده رنسانس

خشم روسیه از جاسوسی آمریکا و تاثیر مثبت بر انسان

روزنامه های فرانسه امروز هم نگاه به آئین سوگند امانوئل مکرون دارند.

لوموند هم در فرانسه نوشت: امانول مکرون، وعده یک رنسانس دموکراتیک در فرانسه داد. رئیس جمهوری باز انتخاب شده، برای انتخابات پارلمانی فرانسه و به گفته اش رنسانس دموکراتیک، جنگید. مکرون وعده های دیگری هم داد.

به نوشته لوفیگارو: اصلاح نظام آموزشی، ارتقای بهداشت همگانی و ارتشی قدرتمندتر. وعده‌هایی که در آئین سوگند مکرون در کاخ الیزه داده شد.

فخرفروشی جاسوسان

خشم روسیه از جاسوسی آمریکا و تاثیر مثبت بر انسان

روزنامه های آمریکا به انتقاد از جاسوسی سی آی در قانون پرداختند.

یو اس ای تودی هم نوشته است: سازمان جاسوسی آمریکا فاش کردن نقش اطلاعاتی در جنگ جنگ، کاری نابخردانه بود. خبرهای رسمی از سوی آمریکا می گفت که سازمان جاسوسی آمریکا، به کمک کرد تا با موشک های ضدکشتی «مسکوا» ناو روسیه را غرق کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند، دهانتان را ببندید و از نقش آمریکا در جنگ، چیزی نگویید. روسیه از فخر فروشی و دادن اطلاعات از سوی آمریکا، به آمریکا، سخت خشمگین است.

له رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی هم نوشت: پوتین می گوید آمریکا علیه ما می جنگد.

اما در حاشیه خبرها می‌خوانید:

یک

خشم روسیه از جاسوسی آمریکا و تاثیر مثبت بر انسان

رژیم، می تواند مفید باشد. این نگاه بخش دانش روزنامه گاردین است.

امروز اما علم می‌گویند: قادر می‌توانست بسازد جای پنهان کردن آن با آن، رو در رو شد.

دکتر تیری دنیس تیواری هم می‌گوید: باید خطر را حس کرد، به آن گوش داد و بر آن فائق شد. می توانم.

بررسی دانشگاه آکسفورد می گوید در سال ۲۰۲۱، کلمه سال بود. جاری بر لب همه آدم‌ها. ترس به معنای اتفاق بدی است که بیافتد، یعنی اتفاق بدی ممکن است رخ دهد. اطمینان به آن همین است، آن را احساسی زیبا می کند که می تواند آن را در مسیری درست جاری کند.