خطر کم‌شماری آمارهای کویدیک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در حال حاضر شهر قرمز و نارنجی نیست، گفت: به نظر می‌رسد که ویروس یک آتش‌بس یک‌طرفه اعلام کرده و مشخص نیست که این آتش‌بس تا چه زمانی ادامه دارد.