خوزستان/ اعتراض به قطع برق با نوزادی که از گرما کلافه شده (فیلم)
شهروندی از روستای منصوره با دست گرفتن نوزادش که از گرما کلافه در مقابل اداره برق شادگان خوزستان می گوید: «این نوزاد چه گناهی کرده است. از ساعت ۱۱ صبح تا الان با ماشین تابش بدم گرمشه»«گناهش چیه، هاآ، گناهش چیه بهم بگو این بچه از ساعت ۱۱ صبح تا الان» «هزاران کودک و زن بیمار و پیرمرد افتاده اند و خیلی از مردم صبح تا الآن همینطور موندن. تو گرما، گناهشون چیه هاااا.» «بیا ببین مادرش و خواهرش تو ماشین نشستن از گرما آخه چرا چه گناهیه»