داشتن یک سبک زندگی سالم به چه معناست

هدف اصلی سلامت و تندرستی این است که مردم از نیاز آگاه شوند و مسئولیت حفظ سبک زندگی سالم را بر عهده بگیرند. آمادگی جسمانی، سلامت و تندرستی سه جزء اصلی مدیریت سبک زندگی مثبت هستند.

آمادگی جسمانی توانایی انجام کارهای روزانه با قدرت و هوشیاری است. هر فردی درجاتی از آمادگی جسمانی دارد. سطح تناسب اندام در افراد مختلف و هر فردی از زمان به زمان متفاوت است. در افراد شدیداً بیمار کوچکترین و در ورزشکاران بسیار تمرین دیده حداکثر است.

سلامتی و تندرستی شامل چیزی بیش از «بیمار نبودن» یا «خوب بودن» نیست. سلامتی شامل فعالیت ها، رفتارها و نگرش ها می شود. تندرستی را می توان در هفت بعد سلامتی تعریف کرد. هفت بعد معنوی، اجتماعی، عاطفی، فکری، شغلی، محیطی و جسمی است. سلامتی تعادل و مدیریت هفت جزء سلامتی است. این بسیار بیشتر از عدم وجود بیماری یا ناتوانی است.

سلامت و تندرستی شامل مطالعه اثرات فعالیت بدنی بر بدن، مدیریت استرس، ایجاد یک برنامه غذایی متعادل و ایجاد یک تصویر مثبت از خود است.

همچنین اثرات مشکلات سلامتی مانند تأثیر منفی بیماری های مقاربتی (STD) و سوء مصرف مواد بر سلامت و تندرستی باید مورد مطالعه قرار گیرد.

تأثیر منفی و پیشگیری از STD را می توان با ارتقای سلامت جنسی کاهش داد. این شامل داشتن دیدگاه مثبت نسبت به تمایلات جنسی، کسب اطلاعات و یادگیری مهارت های مراقبت از سلامت جنسی و کمک گرفتن برای کسب مهارت برای تصمیم گیری در حال حاضر و آینده است.