در پرداختی‌ها باید توازن و ایجاد ایجاد کردبه گزارش تابناک مرکزی،آیت الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود:
عدالت در پرداختی پیش نیاز به اصلاح ساختار اداری نظام کشور است و این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی دریافت شد: برای اداره کشور باید برنامه حکیمانه ارائه داد و تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت مورد نظر نباشد.
وی با تاکید بر اصلاح ساختارها گفت: دولت سیزدهم به عنوان دولت تحول گرا باید در این زمینه منسجم‌تر عمل کند و ظرفیت لازم را در حوزه نفتی، گاز، احیای بنادر، ایجاد کند و با کنترل هزینه‌های حمل و نقل در توسعه توسعه دهد. اقتصادی کشور گام بردارد.
امام جمعه اراک بیان کرد: افق دید به مسائل امنیتی باید متحول شود و آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آیت الله در این مورد بیان می‌کند: امکانات کشور محدود است و این مهم باید در بودجه‌بندی و هزینه‌ها باید ایجاد شود که هر نوع بودجه می‌تواند بودجه‌های کشور را افزایش دهد.