دستگیری سرشاخه های بازار ارز


بعد از تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش و نگهداری ارز به میران ۱۰ هزار یورو و بالاتر که بدون خرید فاکتور از بانک ها، موسسات مالی و صرافی های مجاز قاچاقاق تلقی می شود و پلیس موظف به ضبط و می شود. توقیف این میزان آرزوها می باشد.

در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی ضمن رصد کامل بازار ارز و شناسایی سرشاخه های قاچاقچیان دلالان ارزی، قابل توجهی است که طبق قانون بدون فاکتور رسمی خرید از صرافی های مجاز است مصادره کرده است.

گفتنی است، رئیس‌جمهور ۲۳ فروردین ماه، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را انجام داد در قانون جدید صراحتاً عنوان شده است داشتن آرزوی سقف ۱۰ هزار یورویی بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها است. ، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا از این مهلت فرد موظف است که این آرزو را به واحدهای بانکی و صرافی ها می فروشد تا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری شود. کند.