دستگیری مرد جوانی که برای شوخی تهدید به آدم ربایی کرده بود


خرداد ماه امسال، به اجرای عملیات به آدم‌ربایی و اخاذی، با شکایت ۲ مرداد ماه در دستور کارپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جرائم‌جنایی و کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

در گام نخست مشخص شد، کودکان ۲۸ ساله از ۲ مرداد سال که پرونده شکی به درخواست ۳۰۰ سکه طلا را داشته و آن‌ها را تهدید به آدم‌ربایی فرزندشان کرده است. همچنین در گام بعدی، کارآگاهان دریافت می کنند که شب گذشته برای دریافت ۳۰۰ سکه طلا با شاکی های پرونده در میدان آریاشهر قرار داده شده است.

کارآگاهان پلیس آگاهی پس از دریافت این مهم، چند ساعت قبل از قرار گرفتن اطلاعات برای شروع تعقیب و مراقبت در میدان آریاشهر مستقر بودند که ساعتی بعد به محض مشاهده وی را دستگیر و برای تحقیقات به اداره یازدهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

بررسی‌ها ادامه دارد تا امروز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه، تحقیقات تکمیلی به شعبه یازدهم دادسرای امور جرائم‌جنایی منتقل و در تحقیقات به جرم جنایی منتقل شد. اخازی و تهدید به آدمربایی اعتراف و دلیل جرم خود را شوخی با شاکیان پرونده عنوان کرد.

تحقیقات در خصوص این پرونده توسط بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امورجرائم جنایی ادامه دارد.