دموکرات ها امیدوارند که انتخاب دادگاه عالی بایدن در میان دوره ای طنین انداز شود، زیرا جمهوری خواهان اکثریت را در نظر دارند – USA TODAY


  1. دموکرات ها امیدوارند که انتخاب دادگاه عالی بایدن در میان دوره ای طنین انداز شود زیرا جمهوری خواهان اکثریت را در نظر دارندایالات متحده آمریکا امروز
  2. کاخ سفید تایید کرد که میشل چایلدز در فهرست نهایی دادگاه عالی قرار دارداخبار سی بی اس
  3. برادر بریر: او نمی خواست روی نیمکت بمیرددیلی بیست
  4. با وعده دیوان عالی، بایدن نژاد و جنسیت را اساسی می کند | تپهتپه
  5. انتظار داشته باشید که نامزد بایدن برای دیوان عالی، چپ رادیکال را راضی کنداخبار فاکس
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید