دولت: دولت موافق ورود خودروهای لوکس نیست / نظام پرداخت یارانه اصلاح می شود
وزیر صمت هم پیشنهاد اخذ مجوز واردات خودرو را در دولت مطرح می کند که مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما با واردات خودروهای لوکس موافق نیست.