دکتر ابراهیمی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: بالا بردن نرخ تعرفه‌های روانشناسی تعداد مراجعان را کاهش می‌دهد/ بهتر است خدمات روانشناسی هم جزو بیمه‌ها باشد.
دکتر ابراهیمی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: بالا بردن نرخ تعرفه‌های روانشناسی تعداد مراجعین کاهش می‌دهد/ بهتر است خدمات روانشناسی هم جزو بیمه‌ها باشد – شفقنا زندگی