دکتر امیر صدری: احتمالا پیک هفتم ظرف سه تا چهار هفته فروکش می‌کند/ در سویه جدید اومیکرون فرد بیمار می‌تواند تا ۲۸ نفر را مبتلا کند.
دکتر امیر صدری: احتمالا پیک هفتم ظرف سه تا چهار هفته فروکش می‌کند/ در سویه جدید اومیکرون فرد بیمار می‌تواند تا ۲۸ نفر را مبتلا کند – شفقنا زندگی