دکتر حمید عمادی، رئیس بخش عفونی بیمارستان امام(ره): نباید تمام تلاش‌ها را انجام دهیم.
دکتر حمید عمادی، رئیس بخش عفونی بیمارستان امام(ره): نباید تمام تلاش خود را انجام دهد.


سریعترین رژیم لاغری