دکتر سیروس فخری: سیلاب‌ها قابل پیش‌بینی است/ طبیعت را نباید دستکاری کرد/ چرا نقش «عوامل طبیعی» در برنامه‌ریزی شهری از نظر نمی‌شود؟
دکتر سیروس فخری: سیلاب‌ها قابل پیش‌بینی است/ طبیعت را نباید دستکاری کرد/ چرا نقش «عوامل طبیعی» در برنامه‌ریزی شهری از نظر نمی‌شود؟ – شفقنا زندگی