دیدار جمعی از کارگزاران حج با رهبر انقلاب
رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه ۱۸ خرداد، در دیدار دستاندرکاران امسال، حج را ستون زندگی انسان و دربردارنده پیام‌ها و درس‌های مهمی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان دانستند و برای اطمینان از امنیت همه زائران بویژه زائران ایرانی به عنوان مطالب جدید جمهوری اسلامی از دولت میزبان کرد.