رئیس جمهور اعضای هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور را منصوب کرد


سید ابراهیم رئیسی در اجرای بند (و) ماده (۲) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خانم‌ها دکتر عصمت مومنی و دکتر فاطمه عزیزآبادی فراهانی و آقایان مهدی رمضانی، دکتر محسن پرویز و دکتر یاسر. احمدوند را به عنوان «عضو هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور» منصوب کرد.

رئیس جمهور در اعضای هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور آورده شده است: انتظار می‌رود با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی مناسب و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در تجهیز، توسعه و پیشبرد امور کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور مجدانه کوشا باشید.