راهنمای غذای کودک بدون لبنیات CMPA


حساسیت به پروتئین شیر گاو چیست؟

تقریباً ۳ تا ۴ درصد از کودکان به پروتئین شیر گاو در بریتانیا حساسیت دارند.

سیستم ایمنی این کودکان به پروتئین های موجود در شیر گاو و محصولات لبنی واکنش نشان می دهد.

اگرچه دو نوع حساسیت به لبنیات وجود دارد (یکی فوری و دیگری تاخیری یا بدون IgE)، در هر دو حالت، متخصص اطفال و متخصص تغذیه کودکان شما یک رژیم غذایی بدون لبنیات را توصیه می کنند.

برای اکثر نوزادان شیر خشک مخصوص نوزاد نیز تجویز می شود.

اگر شیر می دهید، رژیم غذایی بدون لبنیات توصیه می شود.

بحث های قابل توجهی در مورد اینکه آیا پروتئین های شیر گاو از رژیم غذایی مادر به شیر مادر منتقل می شود وجود دارد.

اگر علیرغم شیردهی تشخیص داده شد که کودک شما به پروتئین شیر گاو حساسیت دارد، به شما و کودکتان توصیه می شود که از یک رژیم غذایی سخت و بدون لبنیات پیروی کنید.