رشد ۵۵ درصدی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواجاعلام مرکزی از ابتدای سال جاری اجرا از ۸۵ هزار میلیارد تومان بانک تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوریل و ودیعه مسکن به متقاضیان اعطا شده است.

به گزارش پرسون، از سال ابتدایی سال جاری تعداد ۴۸۵ هزار و ۵۱۵ فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۶۶۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به زوجین پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۵ درصدی در اعطای این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. .

همچنین به منظور حمایت از جمعیت، از زمان اجرای شیوه نامه مربوط به (۳۱ جوان فروردین) ۳۸۳ هزار و ۲۳۹ فقره از قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۵۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال پرداخت می‌شود.

گفتنی است، از تاریخ ۶ تیر ماه سال جاری با ارسال پیشنهادات ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی و اجرای آن به بانک‌های عامل، برای ۱۱۱ هزار و ۱۹ نفر با معرفی وزارت راه و شهرسازی به منظور دریافت این تسهیلات در بانک‌های عامل پرونده. تشکیل شده است که از این تعداد ۸۵ هزار و ۴۳۸ فقره به مبلغ ۴۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال پرداخت می شود.