روزنامه نگاری در عصر دیجیتال؛ پوستاندازی یا مرگ؟




اکوسیستم روزنامه‌نگاری تغییر کرده و با وب ۲.۰ به وفور محتوا در روزنامه‌نگاری رسیده‌ایم که ساختار تولید و فرهنگ مصرف اخبار را تغییر می‌دهد. خبر -که تولید آن حرفه‌ای و در انحصار سازمان‌های رسانه‌های بود- حالا در پلتفورم‌های اجتماعی و با گوشی‌های همراه و هوشمند، مانند هوایی که می‌کنیم جهان را در برگرفته‌ها و رسانه‌هایی که پایه‌های دموکراسی هستند با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. اغراق می‌گویند روزنامه و تلویزیون آخرین دهه خود را اسپری می‌کنند. آیا این مرگ است یا پوست اندازه؟