روسیه: ۴۹ مخزن سوخت و ۲۱ پهپاد ملی
وزارت دفاع روسیه: در یگان‌های تیپ ۳۰ مکانیزه نیروهای مسلح ملی در منطقه کلینووی جمهوری خلق دونتسک و در نتیجه خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه، کمتر از پرسنل باقی مانده و بیش از ۱۷۰ سرباز و افسران با جراحات شدید از منطقه جنگ خارج از کشور. شدند.