ریزش صنعت قیمت خودرو در بازاربازار خودرو این هفته را نیز هفته گذشته به پایان برد. بازاری که در دو ماه ابتدایی سال با جهش قیمت های عجیب و غریب همراه بود، حالا دو هفته ای است که روند نزولی در پیش گرفته است. هر چند که این کاهش قیمت نسبت به افزایش دو ماه گذشته، کم بوده است.