«رییسی» و «سید حسن خمینی» سخنان مطرح شده در نشست حسینیه جماران را فراموش نکنند!بعد از چند مدت‌ها برخی از جناح‌های سیاسی کشور در منتهی الیه جدایی و تصمیم گیری نسبت به موقعیت وجود و فضای سیاسی همراه با خط و نشان کشیدن‌های تند و تیز بود در این نشست شاهد بودیم که سعید قاسمی فرد به تند زبانی و بیان مواضع صریح بود. و رک و خلاف عرف مشهور است در کنار سید حسن خمینی که در گذشته انتقاداتی را نسبت به وی بیان کرده بود. در حسینیه جماران حاضر شد.