زمین لرزه افغانستان: دست کم ۲۵۰ کشته و ده ها زخمی در ولایت پکتیکا – بی بی سی


  1. زمین لرزه افغانستان: دست کم ۲۵۰ کشته و ده ها زخمی در ولایت پکتیکابی بی سی
  2. به گفته مقامات، زمین لرزه ۶.۱ ریشتری در افغانستان دست کم ۱۳۰ کشته بر جای گذاشتCNBC
  3. در پی زمین لرزه ۵.۹ ریشتری شرق افغانستان دست کم ۲۵۰ نفر کشته شدند.CNN
  4. بیش از ۱۰۰ کشته در پی زمین لرزه شدید افغانستان و پاکستانالجزیره انگلیسی
  5. رسانه های دولتی افغانستان می گویند: زلزله افغانستان: حداقل ۲۵۰ کشته در پی زمین لرزه ۶.۱ ریشتریروزنامه گاردین
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید