سازمان دیده بان: بایدن در مورد مقابله با تغییرات آب و هوایی اظهاراتی را ارائه می دهد – واشنگتن پست


  1. سازمان دیده بان: بایدن در مورد مقابله با تغییرات آب و هوایی سخنانی ارائه می کندواشنگتن پست
  2. بایدن با توقف طرح آب و هوا، صنعت باد را تقویت می کندصبح های CBS
  3. اختصاصی: بایدن دستورات اجرایی اقلیم را چهارشنبه صادر می کند – منابعرویترز
  4. اعلام وضعیت اضطراری آب و هوایی ملی برای بایدن چه معنایی دارداخبار یاهو
  5. مشاهده پوشش کامل در Google News