سرفه کردن‌ها را از سکته قلبی نجات انسان نمی‌دهدرسانه‌های اجتماعی مدت هاست که پست‌هایی را منتشر می‌کنند که باعث ایجاد فریب افراد در این موضوع می‌شود. سرفه قادر است فرد را از سکته قلبی نجات دهد. اما می گوییم این ادعای نادرست است و حتی تلاش‌هایی مشابه در چنین مواقعی می‌تواند منجر به مرگ فرد شود که باید سریعاً خود را به نزدیک‌ترین بیمارستان تبدیل کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، متخصصان و متخصصان می‌گویند هیچ ارتباطی میان سرفه و سکته قلبی وجود ندارد و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه سرفه ممکن است بیمار به سکته قلبی را نجات دهد، وجود ندارد.

سکته قلبی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون و به قلب مسدود می‌شود و برای همین ممکن است که از ریه‌ها ناشناخته می‌گیرند، رفع این انسداد می‌شود.

متخصصان می‌گویند: سکته بیماری ممکن است باعث مرگ و یا آسیب وارد شود به یک سلول‌های قلب می‌رسد و این مورد اورژانسی است که نیازمند مراجعه سریع به نزدیکترین بیمارستان برای درمان است.

در خانه نمی‌توان کاری انجام داد
نمی‌دانم در خانه بهترین کار را انجام می‌دهم که فرد احساس می‌کند سنگینی می‌کند و احساس می‌کند از دیگران احساس می‌کند و می‌کند. کمک بخواهد تا برای انتقال به بیمارستان کمک کنند.

هشدار انجمن های قلب در سراسر جهان
انجمن قلب انگلیس نیز در این باره می‌گوید هیچ سند علمی که نشان می‌دهد سرفه و یا تکنیکی است که به انگلیسی «cough CPR» (به معنای احیای قلبی ریوی با سرفه) خوانده می‌شود، ممکن است درمان سکته قلبی را سرکوب کند، وجود ندارد. مسئله‌ای که «کریستوفر آلن» متخصصان درمان بیماری‌های کرونر نیز در مقاله‌ای به آن اشاره کرده است.

همچنین انجمن قلب آمریکا و انجمن قلب استرالیا نیز با هشدار در این خصوص گفته اند سرفه، درمانی برای سکته قلبی معتبر نیست و ممکن است درمان را که می‌توان فرد را نجات دهد را نیز به تعویق بیاندازد.

منبع: خبرگزاری فرانسه