سهام ایالات متحده پس از بدترین شروع سال در چند دهه اخیر متزلزل شد


سهام ایالات متحده برای شروع نیمه دوم سال متزلزل شد که نشان دهنده ترس سرمایه گذاران از اینکه تلاش های فدرال رزرو برای مهار تورم می تواند اقتصاد را وارد رکود کند.

S&P 500 اخیراً بعدازظهر جمعه ۰.۲% افزایش داشت، یک روز پس از نزول در روز پنجشنبه که بدترین نیمه اول سال را از سال ۱۹۷۰ تاکنون بسته بود. برای یازدهمین بار در ۱۳ هفته گذشته قرمز شد.