سهام چین در تجارت مخلوط آسیا بهبود یافت. ین از ۱۴۶ گذشت – CNBC


  1. سهام چین در تجارت مخلوط آسیا بهبود یافت. ین از ۱۴۶ تضعیف شدCNBC
  2. بورس امروز: به‌روزرسانی‌های زنده Dow، S&P برای ۱۲ اکتبربلومبرگ
  3. نوسانات در بازارها قبل از داده های تورم افزایش می یابد – متا پلتفرم ها (NASDAQ:META)بنزینگا
  4. در حالی که سرمایه گذاران به داده های تورم ایالات متحده نگاه می کنند، بازارهای اروپایی به سمت باز شدن کمتر پیش می روندCNBC
  5. سهام آسیایی قبل از تورم مخلوط شده، گزارش درآمدتپه
  6. مشاهده پوشش کامل در Google News