سهمیه استخدامی ۸۰۰ معلم استثنایی در سال جاری


حمید طریفی حسینی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره وضعیت تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش استثنایی و سهمیه تخصیص در آزمون استفاده از این دستگاه اظهار کرد: سهمیه استفاده از ما در آزمون نهایی حدود ۸۶۸ نفر است که اگر این تعداد را جذب کنیم، بتوانیم نیاز به نیروی انسانی را تامین کنیم. .

وی افزود: شرایط ما در آموزش و پرورش استثنایی برای جذب نیرو شرایط سختی است و معمولاً به دلیل شغلی و سختی کار کمتر است.

سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان اینکه در تلاش از نظر شرایط شغلی و کار سخت همکاران، شرایط متفاوتی نسبت به معلمان عادی ایجاد می شود و می توان از این آزمون ها استفاده کرد که چگونه بهتر از آنها استفاده کنیم، گفت: در کنار آزمون استخدامی، جذب از طریق دانشگاه. فرهنگیان را نیز دنبال می‌کنیم.

طریفی حسینی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در فرآیند بازنشستگی امسال، حدود ۷۰۰ نفر بازنشستگی داشته باشند که اگر بتوانیم آن ۸۶۸ نفر را جذب کنیم، در سال تحصیلی پیش‌تر دچار مشکل نمی‌شویم و در کنار آن توانمندی‌های بازنشستگی، حق‌التدریس و خرید خدمات آموزشی. هم می‌توانیم استفاده کنیم و از بابت توانمندی نیرومندیم استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه توانبخشی با نیرو استفاده می‌شود، گفت: چرا که این نیروها در این سال‌ها نیروهای توانبخشی به کار گرفته نشده‌اند، زیرا نیروهای توانبخشی در طبقه‌بندی مجموعه‌ای از تجهیزات معلمان تعریف‌شده و به عنوان معلم در سیستم‌های امور اداری استفاده نمی‌شوند و اجازه استفاده را نمی‌دهند. مستقل این افراد به ما داده نشده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: در تلاشیم تا از طریق سازوکارهایی از این نیروها که در خارج از آموزش و پرورش حضور دارند استفاده کنند و در ادامه شرایط جدی استخدامی‌شان را بتوانیم انجام دهیم و در کنارش بتوانیم خدمات توانبخشی از بیرون را هم داشته باشیم. باشیم. در این صورت دانش‌آموزانی که می‌توانند از نیروی توانبخش در داخل مدرسه استفاده کنند، به مراکزی نمی‌رسند که در خدماتی که ارائه می‌کنند، می‌شوند و هزینه‌هایش را خودمان پرداخت می‌کنند.