سهم ۲ درصدی اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی ایران


به گزارش ایران اکونومیست سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است. از سوی دیگر دستگاه اعلام گزارش در حال حاضر تقریباً ۹۵ درصد و ۸۵ درصد از کشور را از طریق بنادر انجام می‌دهد، بنابراین باتوجه به حجم رشد تولید و کالا توسعه نبادر به‌عنوان رشته‌های ارتباطی کشور در توسعه دریامحور نیاز است.

به گزارش …، صنایع دریایی به‌عنوان صنعت مادر، محرک و موتور سایر صنایع بوده‌اند که از ویژگی‌های ویژه‌ای برخوردارند و در این حوزه به جایگاه مطلوبی که زیبنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های علمی و کشوری تخصصی، نرسیده‌ایم باشد، بوده است. بررسی نظام بین‌المللی در دوره‌های قبلی و بیان این موضوع است که نظام بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، پیش از دوره جدید در اطراف شبکه‌های ارتباطی آبی و رودخانه‌های آسیا، دریا و دریای مدیترانه و در دوره جدید در اطراف اقیانوس‌های آرام و اطلس بوده است.

مهم‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی به‌طور موقت عام و آمایش سرزمین به‌طور خاص در غالب مردم را می‌توان در بهره‌برداری از کشتی‌های دریایی و ساحلی عنوان کرد. براین توسعه زمینه دریامحور و توزیع و پراکنش جمعیت و فعالیت در نواحی سواحل در طول زمان تکوین پیدا کرده است، به‌گونه‌ای که متراکم‌ترین کلان شهرهای فراملی در جهان امروز بیشتر در شهرهای بندری و ساحلی قابل مشهود است.

ایران را با دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه می‌توان از جمله‌ای که از موقعیت‌ها و موهبت‌های مناسبی به‌ویژه در حوزه اهمیت می‌یابد. واقع شدن در سواحل جنوبی دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز از سمت جنوب، موقعیت بسیار حساس و راهبردی را برای کشور به ارمغان آورده است که گویای این موهبت‌ها است.

خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر از جمله بزرگ‌ترین موهبت‌های طبیعی بوده است که از این نعمات می‌توان استفاده کرد ایران را به‌سمت تجربه اقتصادی پایدار سوق می‌دهد، اما هنوز این بنادر به شکل اداره‌های سنتی می‌شوند و از تمام مزایا و امکانات بومی آنها به‌درستی استفاده نمی‌شود. ، برای اساس بنادر یاد شده هنوز نتواسته‌اند در مسابقات منطقه‌ای عملکرد موفقی داشته باشند.

ایران به لحاظ ترانسیتی در چه جایگاهی قرار دارد؟

جمهوری اسلامی به‌لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی است تزانزیتی قابل توجهی بهره‌مند بوده و با توسعه شبکه حمل‌ونقل اطمینان حاصل کنید که می‌توان از این مزیت به منظور افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت خود در منطقه به نحو احسن استفاده کرد. موقعیت مناسب ایران، جنوب و دریای خلیج فارس در تولیدکننده نفت جهان را در خود جای داده است و این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان می‌شود، در شمال ایران هم دریای خزر قرار دارد که بهترین ارتباط بین ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می‌توان نقش مهمی در تجارت میان این کشور ایفا کند، از سوی دیگر از غرب و شرق با عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است.

ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی می‌تواند خود را حفظ کند و می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین این کشور نقش داشته باشد، از طرفی دیگر این جمعیت جمعیت بزرگی را در خود جای دهد و از درآمد بسیاری که این عامل می‌شود. همچنین به نوبه خود علاوه بر اختیار داشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی می‌تواند به‌عنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه باشد.

جایگاه نقش بنادر و اقتصاد دریامحور در توسعه اقتصادی بنادر

دستگاه آمارها، سالانه چهار میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۱۵ تن کالا از سه بندر انزلی، آستارا و منطقه آزاد کاسپین جابه‌جا می‌شود. روسیه ۹۳ درصد و قزاقستان هفت درصد سهم تولید بنادر گیلان و روسیه ۶۱ درصد، قزاقستان ۲۹ درصد و آذریجان و ترکمنستان پنج درصد از بنیان‌های گیلان را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نقش بنادر را در توسعه اقتصاد دریامحور بهخوبی نشان می دهد.

ترانزیت از طریق ایران چه مزیت‌هایی دارد؟

-برقراری ارتباط ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق ارتباط ترانزیتی شرق کشور «چابهار_میلک»، نزدیکی جغرافیایی بندرچابهار به افغانستان، سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف حمل و نقل انجام می شود ونقل به ویژه بخش دریایی، ایجادات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مسیر شرق شرق کشور و حمایت‌های دولتی بندر چابهار را به‌عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده است. در صورت حل شدن دیگر بر توسعه جوامع شرق شاهد رونق ترانزیت در مسیر همین هستیم.

-کالاهایی که از طریق ایران ترانزیت می‌شوند، تعداد زیادی از برخی معافیت‌های هزینه‌های بندری و انبارداری دارند. کالاهای ترانزیتی صرفاً نظر از اعطای تسهیلات از معافیت انبارداری دارند. انبارداری تا ۱۰ روز اول دانلود بار رایگان و تا یک ماه حدود ۳۰ درصد تخفیف دارند.

مناطق ساحلی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی می‌شوند یک جمعیت سوم جهان در حدود ۶۰ کیلومتری حاشیه‌ها مستقر هستند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان هستند که به‌عنوان قطب‌های تجاری از آنها یاد می‌کنند در مناطق ساحلی قرار دارند، این آمار نشان می‌دهد. صادرات دریایی و اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشور و شهرهای مختلف جهان نقش شخصیتی دارد.

فعالیت‌های مهم در حوزه‌های سواحل آبی کشور در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به مناطق بندری است و این فعالیت‌ها تنها پنج درصد سواحل را شامل می‌شوند و ۹۵ درصد ساحلی کشور بدون استفاده باقی مانده است. تولید کننده که مناطق یاد شده به‌لحاظ اهمیت دارد ژئواستراتژیک در ماری جهانی و منطقه‌ای به‌عنوان مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به‌ش می‌رود و در توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی نقش مهمی دارد.

فرصت‌های بزرگ چهار استان جنوبی در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات به دلیل توسعه نیافتن محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بدون استفاده است. این منطقه باتوجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا از نظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی، بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی هستند. گستره‌های آبی را در واقع می‌توان یکی از عناصر قدرت سیاسی و توان‌های رشد اقتصادی کشور دانست و براین اساس ایران در جایگاه قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است.

پیشرفت‌های جهان امروز بیانگر این است که نباید رقابتی را برای بهبود عواملی مانند صرفه‌جویی در موضوع کشتی یا صرفه‌جویی در مصرف انرژی معنادار، استفاده از فناوری‌های نو، هوشمندسازی سامانه‌های کشتی‌های مختلف، سعی در نفوذ در روابط تجاری جوامع و جایگزینی داشته باشد. جزئی یا کلی سوخت‌های دریایی متعارف ارزانی با حامل‌های قیمت از جمله پذیرفتن و پاک از جمله راهکارها است.

سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی تنها است. دودرصد است؛ از سوی دیگر دستگاه اعلام گزارش در حال حاضر تقریباً ۹۵ درصد توسعه تولید و ۸۵ درصد ظرفیت کشور از طریق بنادر انجام می‌شود، بنابراین با توجه به حجم تولید و تولید کالا، مسیرهای ارتباطی کشور، در جهت توسعه دریامحور نیاز است.

لازم است به جای افزایش بی‌رویه بنادر کوچک و متوسط ​​که نقش محدودی در جابه منطقه دارند، توان عمرانی کشور در حوزه حمل و نقل دریایی را بر اساس دو کانون اصلی ترانزیت در خلیج فارس در بندرعباس و چابهار معطوف کرد و این اتفاق در شمال کشور و دریای خزر می‌تواند به اتفاق بیفتد.

در ایران‌ سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار می‌توان به دست آورد و از مشکلات و مشکلات زندگی مردم برای حل و توسعه و رشد اقتصادی استفاده کرد که باید این امر، به دولتمردان به ترانزیت و صنعت حمل و نقل شود.