سه ماه برای ثبت درخواست یارانه فرصت دارید


وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در صورتی که از ابتدای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ یارانه نقدی دریافت نکرده یا به دلیل انصراف یا عدم ثبت نام در سال ۱۳۹۳ مشمول یارانه اینگونه نبوده‌اید و اعمال شرایط مالی و قانونی است. اقتصادی خود برای دریافت یارانه کمک معیشتی جدید، می توانید طی سه ماه آینده نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه های که به زودی توسط سازمان هدفمند یارانه ها اطلاع رسانی خواهد شد، اقدام کنید.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت بررسی درخواست، یارانه کمک معیشتی جدید از اجرای برنامه ابتدایی و به خانوار تعلق خواهد گرفت.

برای این موضوع نیازی به مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موضوعی از طریق سامانه هدفمندسازی یارانه‌ها است که به زودی در دسترس قرار می‌گیرند.

یارانه معیشتی جدید به سه دهک نخست از ۱۰ دهک، به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان در ماه داده شد و دهک‌های چهارم به بعد هر نفر ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند.