سکوت عجیب دولت در برابر افزایش حقوق بازنشستگان


به گزارش تابناک مازندران از خبر مازندران، بیشتر از ۱۰ مورد از ابلاغ نامه ریاست مجلس در مطالبات بازنشستگان ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گذرد، اما همیشه در طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخگو نیست.

این روزها نماینده بازنشستگان کارگر، از طولانی شدن تصویب مصوبات مستلزم در زمینه افزایش مری بازنشستگان هستند.

به گفته‌ی آن‌ها، دولت اعلام و تصویب را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته و اصولاً تصمیم‌گیری برعهده‌ی وزارت کار است، اما با برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸ درصدی به مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار نفر خواهد داشت. تومان تایید شده، باز هم کار به درازا کشیده شده است.

بازنشستگان انتظار می رود پنج شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را صادر کند تا احکام حقوق مردادماه به سرعت صادر شود. اما اتفاق نیفتاده است.