شاخص مرکز هوا در شهرستان دهلران ۸ برابر حد مجاز ; آقای مدیرکل الان هم اظهار نظر کنید !
امید است همانگونه که مدیرکل هواشناسی استان شب گذشته اعلام کرد تافردا صبح از هوای کاسته ورقیق خواهد شد به تعطیلی و یا توقف در ساعت اداری نیست که شرایط آب و هوایی در شهرستان دهلران ۱۱۸۰ میکرو گرم یعنی۸برابرحد مجاز رسیده است حال نیز اظهار نظر کند. !