طوفان زمستانی: یخ، قطع برق تگزاس، آرکانزاس، تنسی – واشنگتن پست


  1. طوفان زمستانی: یخ، قطع برق تگزاس، آرکانزاس، تنسی را درنوردیدواشنگتن پست
  2. بارش سه‌گانه برف، یخ و برف در بخش‌هایی از جنوب و غرب میانه در انبار استCNN
  3. طوفان بزرگ زمستانی میلیون ها نفر را می زنداخبار NBC
  4. طوفان زمستانی آمریکا را با قطع برق و یخبندان جاده ها مختل کردمجله نیویورک تایمز
  5. طوفان مرگبار تهدیدهای گردباد و بارش های خطرناک را برای میلیون ها کشور از کشورهای خلیج فارس تا کانادا به ارمغان آورد.CNN
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید