عامل اصلی کودک آزاری در زاهدان
سرپرست حقوق عامه داستانی مرکز سیستان و بلوچستان: فردی که به اصطلاح ناپدری پسربچه و محبت است و در اعترافات خود مدعی شده است که پسرش مرتکب عمل اشتباه شده و به حرکت افراد می خواهد این گونه وی را اصلاح کند و متنبه کند و از آن. اقدام خشن خود نیز به شدت نادم و پیشمان شده است.