عددسازی دولت سیزدهم برای سفرهای نوروزی/ ادعای مصرفی، سال سفرهای نوروزی نسبت به ۳ قبل از هم کاهش داشته است.
بر اساس اعلام معاونت اجتماعی فرهنگی پلیس راهور ناجا و ترددهای جاده‌ای در نوروز امسال در مقایسه با سال ۹۹ حدود ۰ درصد رشد داشته است، اما حتی همین عدد هم طبق اعلام این مقام مدیریتی در مقایسه با نوروز سال ۹، ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.