عذرخواهی ضعیف جو روگان و مرگ همکارم با کووید – واشنگتن پست


  1. عذرخواهی ضعیف جو روگان و مرگ همکارم کوویدواشنگتن پست
  2. دواین «راک» جانسون در میان بحث و جدل‌های غیرکلامی از جو روگان حمایت می‌کند و می‌گوید اکنون «به روایت کامل خود آموزش دیده است».یاهو صداها
  3. Spotify در خدمت شماست: چرا برخی از نوازندگان از روشن بودن گرما خوشحال هستند (ستون مهمان)تنوع
  4. Spotify بی سر و صدا ۱۱۳ قسمت از پادکست جو روگان را در میان “اطلاعات غلط” و جنجال N-word حذف کرد.ایندیپندنت
  5. سانسور جو روگان تاکتیکی است که درست از اتحاد جماهیر شوروی سابق خارج شده استنیویورک پست
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید