عراق از ترکیه به شورای امنیت شکایت کردبغداد در واکنش به حمله توپخانه ای ترکیه به استان دهوک در شمال اقلیم کردستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

به گزارش پرسونا، در همین ویژه یک منبع دیپلماتیک، شکایت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حمله توپخانه ای ترکیه به دهوک را بررسی کرد و گفت: بغ سلسله زیستی را برای توقف تجاوزات ترکیه خواهد کرد.

بر همین اساس مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در واکنش به این حمله ترکیه تاکید کرد که بغداد حق واکنش به تجاوز ترکیه را برای خود محفوظ می‌داند و دولت برای حفاظت از محیطش همه لازم را در پیش خواهد گرفت.

وی افزود: ترکیه بار در اقدامی که حاکمیت عراق را به حساب می‌آید، مرتکب تجاوز دیگر عراقی شدند و جان و امنیت مردم را هدف قرار دادند.

همچنین گروه‌ها،‌ها و مقامات سابق و شخصیت‌های فعلی عراق حمله ترکیه به شمال عراق را حفظ کردند.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای در واکنش به حمله به ترکیه به شمال عراق گفت که آنکارا با این گمان که عراق تنها واکنش ضعیفی از خود نشان خواهد داد، وقاحتش را بیشتر کرده است.