عرضه گوشت مرغ با قیمت ۶۳ هزار تومان – اقتصاد برتر


اقتصادبرتر

دولت به منظور حمایت و جلوگیری از ضرر تولید کنندگان نرخ جدید هر مرغ زنده را ۴۴ هزار تومان و گوشت گوشت را کیلویی ۶۳ هزار تومان می کند، در حالی که این محصول در بازار با قیمت تصمیم گیری می شود و یا کمتر از آن به مصرف کنندگان می رسد. می‌رسد.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۷ آبان ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، چهارشنبه هفته گذشته محسن شیراوند، معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید مرغ و جهت استمرار تولید، قیمت مصرف هر گوشت گوشت مرغ برای مصرف‌کنندگان ۶۳ هزار تومان اعلام شد در حالی که پیش از این قیمت است. هر گوشت گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد که امروز قیمت هر گوشت مرغ تازه گرم در بازار ۶۱ هزار و ۹۹۰ تومان تا ۶۳ هزار تومان و هر مرغ منجمد با قیمت ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد و شرایط بازار گوشت مرغ در بازار است. هیچ جلسه ای دیده نمی شود.

برخی از برخی از فروشندگان، گوشت مرغ را با نشان‌های ثمین و زربال و غیره با قیمت‌های بالاتر از میزان پیشنهاد می‌کنند که طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی گوشت مرغ را بالاتر از نرخ تصمیم‌گیری گران‌فروشی در نظر می‌گیرند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود ۲.۷ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که طی ماه‌های اخیر تولید می‌شود به میزانی که در این صورت نمی‌گیرد و کاهش می‌یابد.