عضو عالی انقلاب فرهنگی: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص کنکور سال آینده نادرست است/ کنکور سال بعد با تاثیر قطعی ۴۰ درصد انجام می شود.
منصور کبگانیان گفت: مصوبه برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال اصلاحات در این تصویب انجام شد. ایجاد و تشویش را نمیپسندیم و نباید فلسفه نظام آموزش و پرورش دور زده شود.