عضو مجلس خبرگان رهبری: برخوردهای قهری با افراد نزدیک به امام خمینی عامدانه است
هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری: یک جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می خواهد تمام ادعاهای بنیانگذار انقلاب اسلامی و خط مشی نظام را با تفکرات خود همسو کند، این جریان در سال های اخیر «امام زدایی» را به عملی دنبال کرده است. و به دنبال مصادره کردن انقلاب در جهت تفکرات و خط مشی سیاسی خود است.