علت ۳۰ درصد سرطان ها ناشی از غذای ناسالم استسازمان غذا و دارو، از راه‌اندازی کمیته ارزیابی ریسک برای شناسایی مواد غذایی تقلبی خبر داد.

به گزارش پرسون، بهرام دارایی، در مراسم رونمایی از مجموعه های جدید سازمان غذا و دارو، افزود: سازمان غذا و داروی خود را در سلامت غذا و داروی داروساز و آزمایشگاه مرجع غذا و داروی اصالت محصولات دارویی و غذایی را بسیار می کند.

وی ادامه داد: ۱۰ سال است که فرآیندها در این سازمان به کمک معاونت علمی ریاست جمهوری آغاز شده است. هر چند در دولت فعالیت‌ها کمرنگ شد، اما در این دوره با اهتمام بیشتر و همکاری بین بخشی از موضوع اصالت و سلامت مواد غذایی را بررسی کرد.

دارایی گفت: در صنعت غذا و ایمنی غذایی حرف‌های زیادی برای گفتن داریم، در فاز اول همکاری بین‌المللی با اتریش، مجارستان و هلند داشتیم و فاز دوم را با ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارتقای فنی را پیش بردیم.

وی افزود: در فاز سوم توسعه فناوری نوین برای شناسایی سریع تقلب در غذا با کمک هوش مصنوعی و اینترنت اشیا را شروع کرده ایم و کمیته ملی ارزیابی خطر را از راه برداشتن می کند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای اولین بار وزیری در وزارت بهداشت اسکاندار است که به سازمان غذا و دارو توجه ویژه دارد و معاونت علمی ریاست جمهوری تمام قد کنار سازمان غذا و دارو قرار گرفته و در این دوره نگاه ما ویژه و علمی به غذا است. و دارو خواهد بود و به زودی ثمره آن را می بیند.

وی در ادامه به جایگاه صنعتسازی کشور اشاره کرد و افزود: در جهان بیوتکنولوژی جزوه ۱۰ کشور اول دنیا در عمل نه به حرف داریم.

دارای گفت: در صنعت غذا و ایمنی غذایی حرف‌های زیادی داریم و در فاز اول همکاری بین‌المللی با اتریش، مجارستان و هلند داشتیم و فاز دوم را با ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارتقای فنی پیش‌برد و در فاز سوم تجهیز آزمایشگاه مرجع. سراسر کشور و برگزاری دوره آموزشی بین المللی را دنبال کردیم. در فاز سوم توسعه فناوری نوین برای شناسایی سریع تقلبی با کمک هوش مصنوعی و اینترنتی اشیا را شروع کرد و کمیته ارزیابی خطر را راه اندازی کرد.

وی افزود: در بحران‌های جهانی مانند جنگ و خواب و اپیدمی می‌بینیم که وضعیت غذا تغییر می‌کند و در لهستان دیدیم که در جنگ جهانی دوم به خاطر گندم سلامت مردم به خطر افتاد. در جهان کنونی بحران غذا پیش بینی می شود و وقتی قیمت غذای بالا می رود تقلبات افزایش پیدا می کند.

سازمان غذا و دارو گفت: تغذیه ناسالم داشتن هنر نیست، رئیس اکنون ثابت شده است که ۳۰ درصد سرطان‌ها و ناباروری مردان به دلیل غذای ناسالم است و سیاست کلان وزارت بهداشت هم راستا با سیاست سلامت حکومتی و در برابر عدالت و تعالی سلامت برای بهبود غذا. مردم است.