فرانشیز پرداختی بیمه‌شدگان کاهش یافت


به گزارش ایران اکونومیست از سازمان بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی سازمان بیمه سلامت ایران روز چهارشنبه در این زمینه با اشاره به تغییرات فرانشیز پرداختی اضافه: بر اساس بند (د) ثبت ۱۴ تنظیم شده است تا سه دهک پایین درآمدی جامعه نسبت به سال گذشته، میزان پرداخت هزینه ثابت و بدون تغییر وجود داشته باشد. . این مهم، نیازمند این است که آنها را به سال ۱۴۰۰ کاهش دهد.

وی افزود: بر همین مبنا، ارائه شده تا فرانشیز بستری سه دهک پایین جامعه در سال ۱۴۰۱، از ۱۰ درصد به پنج درصد و خدمات فرانشیز سرپایی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. در این صورت پرداخت از جیب این سه دهک در سال جاری کاهش یافته و در نهایت جمع آوری آنها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نمی‌کند.

بستری رایگان برای گروه های حمایتی
وی بیان کرد: گروه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم در نظر گرفته شده است که با رعایت نظام ارجاع در بستری فرانشیز برای این افراد رایگان شده و در بخش‌های سرپایی به ۱۵ درصد رسیده است. عبارت دیگر، فرانشیز این سه دهک در سرپایی و بستری کاهش پیدا کرده است و افرادی که سازمان‌های حمایت از کمیته امداد و زیستی هستند، حتی نسبت به این سه دهک پایین جامعه کاهش می‌یابند از جیب می‌خواهند به گونه‌ای باشند که میزان فرانشیز را داشته باشند. پرداختی آنها به حداقل برسد.

ناصحی ضمن اشاره به پیگیری های مجدانه وزیر بهداشت و حمایت دولت مردمی در اجرای این اقدام رفاهی هدفمند، با این پیش بینی برای تداوم طرح ملی گفت: مهم شرط تحقق عدالت در این است که هر کس به وسع و توان خود در هزینه های سلامت مشارکت کند. کند. این نکته بسیار مهم بود که در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفت.

وی نخست را کار بسیار بزرگ این سازمان در زمینه پوشش همگانی بیمه افراد کم‌برخوردار به صورت عنوان کرد و دوم را نیز افزایش استمرار و عمق بخشی به خدمات ذکر کرد که با کاهش فرانشیزمحقق شد.

نناصحی گفت: این دو، گام‌های اساسی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار می‌شوند که با سیاست‌گذاری درستی که در حوزه بیمه انجام می‌شود، بیمه در مسیر صحیحی قرار گرفت و باعث می‌شود تا جمعیت بسیاری از افراد کم‌برخوردار بیمه شده و فرانشیز بسیار کم باشند. را پرداخت کنند و حتی در مواردی به صورت رایگان درمان شوند.

سازمان بیمه سلامت ایران اظهار نظر امیدواری کرد این اتفاق بزرگ با تامین منابع پایدار در سال‌های آینده تداوم خواهد بود.

به گزارش ایران اکونومیست، پوشش همگانی و رایگان درمانی افراد کم‌برخوردار حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اولین خبر خوشبختی مردم در سال ۱۴۰۱ در مقوله درمان می‌شود و «کاهش فرانشیز» اقشار کم درآمد دومین خبر خوشی است که باعث شادمانی این قشر از مردم می‌شود. جامعه را فراهم کرده است.