فرمانده کودتاچیان در بورکینافاسو جمهوری جمهوری انتقالی شد


به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری فرانسه، ترائوره ​​دو هفته پیش به کودتا زد، این کودتا دومین کودتا در بورکینافاسو در هشت ماه گذشته است.

دو عضو شورای شورای حاکم در بورکینافاسو به فرانسه گفتند که ترائوره ​​با جماعت کامل تا انتخابات سال ۲۰۲۴ به ریاست جمهوری انتقالی این کشور تعیین شده است.

یک عضو شورای بورکینافاسو در این باره اظهار کرد که به صورت فوری کاپیتان ترائوره ​​با جماع کامل حاضران در جلسات ملی، به عنوان رئیس جمهور انتقالی معرفی شد.

یک مسؤول دیگر که خواست نامش را بیان کند، انتخاب عامل کودتا در بورکینافاسو به عنوان رئیس جمهور انتقالی را بررسی کرد.

۹ مهرماهان بورکینافاسو با یونیفرم نظامی در تلویزیون ملی ظاهر می‌شوند تا به احتمال زیاد برای سقوط جمهوری کشورشان، این دومین کودتا در سالجاری در این کشور باشد.

ترائوره ​​به عنوان رهبر کودتاچیان دو هفته گذشته، یکی از فرماندهان ارتش بورکینافاسو است.

این کودتا صحنه‌ قدرت گرفتن پل‌هنری دامیبا رئیس جمهور ساقط شد بورکینافاسو را در کودتای ۲۴ ژانویه تکرار کرد.

ترائوره ​​در زمان در حالی که اطرافش را سربازان احاطه کرده بودند در تلویزیون ملی ظاهر شدند و اعلام کردند که دولت منحل، قانون اساسی معلق و مرزهای کشور بسته شده‌اند.

وی همچنین از من رفت و آمد شبانه در بورکینافاسو خبر داده بود.

بورکینافاسو به مرکز خشونت‌های گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش که فعالیت‌های خود در کشور مالی را در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد و به دیگر آفریقای جنوب صحرای بزرگ آفریقای یافتند، تبدیل شد.

هزاران تن در جریان پرواز به روستاها کشته شده و میلیون‌ها تن مجبور به فرار شده‌اند. در این هفته در جریان حمله به شمال بورکینافاسو دست‌کم ۱۱ سرباز کشته شدند. ده‌ها غیرنظامی نیز همچنان مفقود هستند.