فروش اینترنتی دارو ممنوعرحیم‌نیا، رئیس اداره بازرسی وزارت بهداشت گفت: در ده روز گذشته، ۳۵۰ بازدید از خانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران انجام شده است که داروهای مربوط به دارو یا عدم حضور مسئول فنی در داروخانه‌ها بوده است.

به گزارش پرسون، بازدید از داروخانه به معنای انجام کار نیست و این بازدیدها باید به صورت روتین و فصلی انجام شوند. در خصوص خصوصیات گرانی دارو در همان محل پرونده تشکیل شده و به مراجع ذیربط ارسال می شود. در حال حاضر ۴۰ پرونده تشکیل و ارسال شده اند. تعداد پرونده های ارسالی حدود ده درصد از بازدیدها می باشد.

او گفت: در حال حاضر موضوعی به نام فروش اینترنتی دارو نداریم. زیرا با ساز و کار فعلی اصالت سنجی دارو و این که آیا دارو از مبادی قانونی وارد شده و تاریخ مصرف آن نگذشته است، انجام نمی شود.

به گفته وی، اگر محرّز شود که داروخانه‌های فروش اینترنتی دارو انجام دهند، این کارش می‌شود و تا مدتی یک داروی آن قطع می‌شود. این موضوع جرم بزرگی است. تبلیغ فروش اینترنتی داروی جرم است و داروخانه‌ها نباید آن را بر روی شیشه خود نصب کنند.

رئیس اداره بازرسی وزارت بهداشت گفت: اکثریت داروخانه‌ها کارشان را به درستی انجام می‌دهند و سامانه‌ها وصل می‌شوند و به مردم خدمت می‌کنند به خوبی انجام می‌شوند. بازدیدهای فصلی باید به صورت مرتب از داروخانه‌ها انجام شود که حدود یک سال انجام نمی‌شود.