فعالگرا: شورای نگهبان میرسلیم را باوجود سیاسی مخالف پسرش تایید کرد اما لاریجانی را بخاطر دخترش در خارج رد کرد.
مشاور رئیس مجلس دهم: بر اساس تاریخ‌های اعلامی، فرزند آقای میرسلیم پیش از ثبت نام‌های انتخابات مجلس یازدهم دستگیر شده‌اند و چند بار جرم فرزند ایشان توسط نهادهای امنیتی، خللی در روند بررسی و تأیید صحت آقای میرسلیم برای کاندیداتوری در مجلس یازدهم رخ نداده است.