قزاقستان برای تجار ایرانی روادید ۱۴ روزه فرودگاهی صادر می‌کند
رئیس جمهور قزاقستان گفت: سفر امروز من به ایران و مذاکرات انجام شده است. اطمینان دارم مساعی دو کشور و اجرای پروژه‌های مشترک می‌توانند مفیدی برای ایران و قزاقستان داشته باشند و دوستی ما را با بیش از پیش تقویت کنند.