لزوم سولفورزدایی از مازوت


به گزارش ایران اکونومیست علی سلاجقه در نشست مشترک با جواد اوجی – وزیر نفت – که به منظور بررسی چالش‌های محیط زیستی در اجرای پروژه‌های نفت و گاز اجرا می‌شود، اظهار داشت: یکی از تاکیدات جمهوری اسلامی، رفع گره‌های ذهنی جامعه در مورد مسائل مختلف است و لازمه این امر است. که دستگاه‌های مختلف به‌ویژه دستگاه‌هایی که بیشتر با هم سر و کار دارند، جلساتی برگزار می‌کنند و نسبت به حل فصل مشکلات خود اقدام می‌کنند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه کشور توسعه می‌یابد توام با محیط زیست محیطی باشد، تصریح کرد: تبیین‌ها از جمله پروسه‌های ارزیابی زیست‌محیطی باید در این زمینه فعال‌تر شوند.

وی با انتقاد از رویه جاری در کشور که حفاظت از محیط زیست می‌بایست پاسخگوی تخلفات محیط زیستی همه‌ها باشد، گفت: دستگاه در گذشته قصور بسیاری در صنعت نفت انجام شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست زیست محیطی گفت: نفت از مسایل استراتژیک و راهبردی کشور است که سهم به‌سزایی در چرخاندن چرخ اقتصاد دارد اما این کار در گروی حفظ محیط زیست است.

سلاجقه در ادامه گفت: دولتمردان ما باید محیط زیست را یک سرمایه بدانند. همان گونه ای که این موضوع در اصل ۵۰ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین با قدردانی از اهتمام وزیر نفت در پیگیری اجرای تکالیف قانون هوای پاک اظهارنظری کرد که برنامه‌های ارائه شده در زمینه ارتقای کیفی سوخت، اجرای طرح «کهاب» و سایر موارد تا پایان دولت سیزدهم پیدا می‌شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش ارزنده تالاب‌ها در طبیعت نشان داد: خدمات اکولوژیکی که یک بانک ارائه می‌دهد، قابل محاسبه نیست، بنابراین اگر در هر تغییری صورت گرفته باشد، باید به صندوق ملی زیست محیطی وارد شود.

سازمان ملی حفاظت از محیط زیست افزودن: صندوق محیط زیست محیطی یک ظرفیت بسیار خوب برای کشوری که می‌تواند در جهت کاهش آلایندگی صنایع با هزینه‌ها، مدیریت باشد.

سلاجقه‌های تاکید کرد: استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌های نوین می‌تواند به محیط زیست وارد شود تا کاهش دهد و ما از این مسئله استقبال کنیم.

به اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت از محیط زیست، وی همچنین به‌علاوه تاکید بر تامین منابع سوخت سوخت گاز نیروگاه گفت: موضوع مصرف مازوت در نیروگاه‌های بخاری به‌ویژه و مجاورت کلانشهرها از موضوعاتی است که ما به‌شدت پیگیر آن هستیم و امیدواریم وزارت نفت با سولفورزدایی از نفت باشد. کوره (مازوت) تولیدی، در کاهش مصرف هوا گام بردارد.