لوئیز فلچر، ۸۸، درگذشت. برنده اسکار برای “یک پرواز بر فراز آشیانه فاخته” – نیویورک تایمز


  1. لوئیز فلچر، ۸۸، درگذشت. برنده اسکار برای «یک پرواز بر فراز آشیانه فاخته»مجله نیویورک تایمز
  2. لوئیز فلچر برنده اسکار در ۸۸ سالگی درگذشتاخبار فاکس
  3. لوئیز فلچر بازیگر برنده اسکار «آشیانه فاخته» درگذشتKTLA 5
  4. RIP Louise Fletcher، از Star Trek و One Flew Over The Cuckoo’s Nestباشگاه AV
  5. لوئیز فلچر، برنده اسکار برای فیلم “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” در ۸۸ سالگی درگذشت | ABC7ABC7
  6. پوشش کامل را در Google News مشاهده کنید