ماسک تصاحب توییتر: میلیاردر گزارشی را که قصد دارد کارگران را برای جلوگیری از پرداخت حقوق اخراج کند تکذیب کرد – BBC


  1. ماسک تصاحب توییتر: میلیاردر گزارشی را که قصد دارد کارگران را برای جلوگیری از پرداخت حقوق اخراج کند، تکذیب کردبی بی سی
  2. حذف بازدیدهای هالیوود: تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک، افراد مشهور را به پلتفرم های مختلف رسانه های اجتماعی می فرستدکسب و کار فاکس
  3. ماسک کمتر از یک هفته مالک توییتر است و نام‌های بزرگ در حال حاضر این پلتفرم را ترک می‌کنند، از افزایش نفرت شکایت می‌کنند و خواستار مقررات سخت‌تر شده‌اند.یاهو فاینانس
  4. ایلان ماسک با دو مشکل جدی در توییتر روبرو شده استفایننشال تایمز
  5. مشاهده پوشش کامل در Google News