ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شده است/ در قیمت مواد غذایی از فروردین ۹۷ تا امروز ۹ بار افزایش قیمت داشته ایم.
یک کارشناس برجسته بازار که در عین حال در جایگاه اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز قرار دارد در رابطه با همین موضوع در بانک ایران می‌گوید. عوامل متعددی برای افزایش قیمت محصولات و مواد غذایی قابل بررسی است و نمی‌توان انتظار داشت که یک کالا در بازار با افزایش قیمت اعلام شود.